Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Støttefonden

Støtte til forskning og forebyggelse

Forskningsprojekter

TandlægeTryghed ønsker generelt at give de bedst mulige betingelser for tandlæger og tandlægefaget. Derfor har du mulighed for at søge om tilskud til forskningsprojekter. Et projekt skal have til formål at forbedre tandlægers hverdag eller i øvrigt belyse, undersøge eller informere om forhold relateret til tandlægevirksomhed og tandlægefaget.

Du kan ansøge om økonomisk støtte til et forskningsprojekt, hvis det ligger inden for formålet. For at søge støtte skal du sende en skriftlig ansøgning til TandlægeTryghed, att. direktøren. 

Ansøgningsskema om økonomisk støtte til et forskningsprojekt, der falder ind under nævnte definition, finder du her.

Forebyggelse
Det er naturligt for TandlægeTrygheds aktiviteter også at understøtte forebyggende tiltag. Derfor kan du søge om støtte til forebyggende tiltag eller projekter, som har til formål at forhindre eller begrænse sygdom hos tandlæger grundet tandlægernes arbejdsforhold.

Ansøgning om økonomisk støtte til et forebyggelsesprojekt, der falder ind under nævnte definition, skal sendes skriftlig henvendelse til TandlægeTryghed, att. direktøren.

Ansøgningsskema om økonomisk støtte til et forskningsprojekt, der falder ind under nævnte definition, finder du her.


Tjekliste ved længere fravær fra klinikken

Tjeklisten er til klinikejere, som skal være væk fra klinikken i længere tid fx pga. sygdom eller barsel. Tjeklisten er et håndgribeligt stykke værktøj til at skabe et overblik over en række væsentlige forhold, der skal tages hånd om ved længere fravær fra klinikken. Du finder tjeklisten her.

Tjeklisten kan også anvendes som et forebyggende redskab til at klæde klinikejer og andre ansatte på til at håndtere eventuelt fremtidige situationer med længerevarende fravær.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.