Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sundhedsforsikring

Sådan dækker forsikringen

Sundhedsforsikringen indeholder alle nedenstående dækninger, uanset hvilken ordning du har. Du kan læse mere om de forskellige dækninger under Downloads & Links.

Hospitalsbehandling og speciallæge

  • Hurtig undersøgelse og behandling hos speciallæge og på hospitaler, med en behandlingsgaranti på 10 hverdage. 
  • SundhedsNavigator: Sundhedsfaglig vejledning til alle behandlingskrævende helbredsproblemer.
  • Mail- og videokonsultationer med online privalt lægevagt via www.hejdoktor.dk eller Hejdoktors app. 
  • “Cancer Care” er et personligt tilpasset cancerprogram, hvor man med udgangspunkt i en gentest skræddersyr medicin og behandling til den enkelte person. Dækningen indeholder også Second Opinion og dækker udgifter til behandling i udlandet, hvis behandlingen ikke er godkendt til brug i Danmark.

Fysiske behandlinger til lidelser i bevægeapparatet

  • Fysioterapeut- og kiropraktorbehandling til nyopståede skader. Ingen krav om henvisning fra egen læge.
  • Behandling af kroniske lidelser hos fysioterapeut, kiropraktor, fysiurgisk massør og fodterapeut.
  • Behandling hos zoneterapeut, akupunktør og osteopat.

Behandling ved psykiske udfordringer

  • Behandling hos psykolog, psykoterapeut eller trepartssamtaler med erhvervspsykolog
  • Forebyggende stress- og trivselslinje til private og arbejdsrelaterede trivselsproblemer
  • Særligt forløb til børn med psykisk mistrivsel
  • 10 ugers onlinebaseret stresshåndteringsforløb med en tilknyttet terapeut/psykolog
  • Akut psykologisk krisehjælp
  • Telefoniske behandlingsforløb ved fx langvarig stress og depression, varige angstlidelser, fobier, opmærksomhedsforstyrrelser, sorgtilstande og hjælp til pårørende til personer med psykisk sygdom.

Øvrige dækninger

  •  Rådgivning om misbrugsbehandling og behandling i privat og offentligt regi
  • Behandling hos diætist
  • Second opinion ved livstruende sygdom eller særlig risikofyldt behandling
  • Personlig graviditetsrådgivning under graviditeten og i den første tid efter fødslen
  • Personligt sundhedsprogram ved overvægt og livsstilssygdomme

Karensperiode
Der er en 6 måneders karensperiode for eksisterende lidelser. Det vil sige, at du skal have været tilmeldt forsikringen i 6 måneder, før dine eksisterende lidelser er dækket af forsikringen.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sundhedsforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også bestille et tilbud på en Sundhedsforsikring via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Tilmeld dig forsikringen

Ønsker du at tegne forsikringen, skal du downloade, udfylde og returnere den begæring, der svarer til den ordning du ønsker. Se særlig vejledning vedr. Klinikordning nedenfor. Du finder de forskellige begæringer under Downloads og Links. 

 

Du skal sende begæringen til Dansk Sundhedssikring via mail til sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk eller  med post til Dansk Sundhedssikring Hørkær 12 B, 2730 Herlev.

 

Ønsker du at oprette en klinikordning, skal du udfylde en “Begæring Klinikordning”. Begæringerne sender du med mail til TandlægeTryghed på web@tdlt.dk sammen med en liste over alle de medarbejdere, der skal omfattes af forsikringen. Hos TandlægeTryghed sørger vi efterfølgende for at oprette forsikringen hos Dansk Sundhedssikring.

Anmeld skade

Hvis du får brug for din sundhedsforskning, skal du altid kontakte Dansk Sundhedssikrings sundhedsteam.  Her vil en sygeplejerske hjælpe dig videre til en undersøgelse, behandling eller telefonkonsultation med en læge, hvis du har brug for det.

 

Sundhedsteam

Dansk Sundhedssikring giver dig sundhedsfaglig rådgivning til alle behandlingskrævende helbredsproblemer. Det gælder også, hvis din behandling ikke er omfattet af sundhedsforsikringen.
Hvis din behandling kræver en henvisning fra din egen læge, vil du blive informeret af sundhedsteamet.

Du kan ringe til Dansk Sundhedssikrings sundhedsteam på tlf. 7020 6121 alle hverdage kl. 8-17 og  kl. 9- 12 i weekender og på helligdage.

Akuttelefon
Hvis du har brug for akut psykologisk krisehjælp, kan du ringe til tlf. 7020 6121 alle døgnets timer.

Har du brug for akut lægebehandling, skal du ringe til din egen læge, lægevagten, 112 eller tage på skadestuen.

Tilmelding og afmelding

Du kan tilmelde og afmelde tandlæger på forsikringen hos Dansk Sundhedssikring her.

Hvis du har en klinikordning, skal du gøre det via virksomhedsportalen.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.