Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sundhedsforsikring

Spørgsmål til sundhedsforsikring

Klinikordningen har af skattemæssige årsager to sæt vilkår:             

    • Arbejdsrelaterede vilkår
    • Fritidsrelaterede vilkår

Ved tegning af sundhedsforsikringen modtager klinikken derfor 2 sæt vilkår og aftaler.

Præmien er derfor også opdelt i en arbejdsrelateret- og en fritidsrelateret præmie.
Præmien er inkl. statsafgift på 1,1%.
Præmierne er udspecificeret på den faktura klinikken modtager fra Dansk Sundhedssikring.

Klinikordningen er fradragsberettiget for klinikken.

Medarbejderne beskattes som beskrevet forskelligt afhængigt af om præmien relaterer sig til arbejdet eller fritiden – ses umiddelbart herunder.

Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige fradragsregler for udgifter til klinikejerens og medarbejdende ægtefælles sundhedsforsikring.

Arbejdsgivers betaling af denne del af præmien er skattefri for medarbejderen jf. Statsskattelovens mangeårige praksis herfor. Præmien for den arbejdsrelaterede del af forsikringen er ikke skattepligtig for medarbejderen.

 

Præmien bliver opkrævet helårligt hvert år til januar.

Alle medlemmer af Tandlægeforeningen kan tegne forsikringen og har derefter mulighed for også at tegne den for deres ægtefælle/samlever og børn.

Er du klinikejer og medlem af Tandlægeforeningen, kan du tilbyde dine ansatte på klinikken en sundhedsforsikring, tegnet som en Klinikordning.

Ønsker du et tilbud på sundhedsforsikring til dig selv, din klinik eller familie, kan du udfylde en online tilbudsformular eller kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på mail web@tdtl.dk.

Har du allerede besluttet dig for, at du vil tegne en sundhedsforsikring til dig selv, din familie – eller klinik, skal du udfylde og returnere relevante begæringer til Dansk Sundhedssikring sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Ved oprettelse af en klinikordning udfyldes begæring for Klinikordning og evt. begæringen tilmelding af familie til klinikordning. Begæringerne sendes på mail vedhæftet en medarbejderliste, med information på hver enkelt medarbejder, der skal omfattes af forsikringen.

Nej, der skal ikke afgives helbredsoplysninger.

Du kan benytte sundhedsforsikringen, når den er trådt i kraft.

Der er dog 6 måneders karens for eksisterende lidelser. Det vil sige, at man skal have været omfattet af forsikringen i 6 måneder, inden der er dækning for eksisterende lidelser.

 

Får du brug for din sundhedsforsikring, skal du ringe til DS Sundhedsfagligt Callcenter på tlf. 7020 6121.

Her kan du tale med en sygeplejerske, som vil hjælpe dig videre til undersøgelser, behandlinger eller telefonkonsultation med en læge, hvis du har brug for det.

Callcentret har aktiv skadebehandling alle hverdage 8.00-17.00 og 9.00-12.00 i weekenden.

Har du brug for akut psykologisk krisehjælp, kan du ringe døgnet rundt på tlf. 7020 6121.

Hvis du har brug for akut lægelig behandling, skal du ringe til din egen læge, Lægevagten, 112 eller tage på skadestuen.


Indbetalingerne til forsikringen er ikke fradragsberettiget. Det betyder, at udbetalingerne heller ikke er skattepligtige.

 
Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sundhedsforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også bestille et tilbud på en Sundhedsforsikring via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Tilmeld dig forsikringen

Ønsker du at tegne forsikringen, skal du downloade, udfylde og returnere den begæring, der svarer til den ordning du ønsker. Se særlig vejledning vedr. Klinikordning nedenfor. Du finder de forskellige begæringer under Downloads og Links. 

 

Du skal sende begæringen til Dansk Sundhedssikring via mail til sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk eller  med post til Dansk Sundhedssikring Hørkær 12 B, 2730 Herlev.

 

Ønsker du at oprette en klinikordning, skal du udfylde en “Begæring Klinikordning”. Begæringerne sender du med mail til TandlægeTryghed på web@tdlt.dk sammen med en liste over alle de medarbejdere, der skal omfattes af forsikringen. Hos TandlægeTryghed sørger vi efterfølgende for at oprette forsikringen hos Dansk Sundhedssikring.

Anmeld skade

Hvis du får brug for din sundhedsforskning, skal du altid kontakte Dansk Sundhedssikrings sundhedsteam.  Her vil en sygeplejerske hjælpe dig videre til en undersøgelse, behandling eller telefonkonsultation med en læge, hvis du har brug for det.

 

Sundhedsteam

Dansk Sundhedssikring giver dig sundhedsfaglig rådgivning til alle behandlingskrævende helbredsproblemer. Det gælder også, hvis din behandling ikke er omfattet af sundhedsforsikringen.
Hvis din behandling kræver en henvisning fra din egen læge, vil du blive informeret af sundhedsteamet.

Du kan ringe til Dansk Sundhedssikrings sundhedsteam på tlf. 7020 6121 alle hverdage kl. 8-17 og  kl. 9- 12 i weekender og på helligdage.

Akuttelefon
Hvis du har brug for akut psykologisk krisehjælp, kan du ringe til tlf. 7020 6121 alle døgnets timer.

Har du brug for akut lægebehandling, skal du ringe til din egen læge, lægevagten, 112 eller tage på skadestuen.

Tilmelding og afmelding

Du kan tilmelde og afmelde tandlæger på forsikringen hos Dansk Sundhedssikring her.

Hvis du har en klinikordning, skal du gøre det via virksomhedsportalen.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.