Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygedagpengeforsikring

Du kan søge om sygedagpenge hos TandlægeTryghed, hvis du som tandlæge bliver 100% erhvervsudygtig på grund af sygdom eller en ulykke. Din sygemelding skal dog vare mere end 15 sammenhængende hverdage.

Du kan læse mere om dagpengeydelser her.

Sygedagpengeforsikring gennem Udbetaling Danmark
Som selvstændig erhvervsdrivende og/eller privat arbejdsgiver, har du også mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring gennem Udbetaling Danmark. Det kan give dig en ekstra sikkerhed i den første periode af dit sygefravær.

Du kan tilmelde dig sygedagpengeforsikringen her. Du kan også få tilmeldingsblanketterne i din virksomheds tilhørskommune.

Hvis du ikke har et CVR-nr., finder du information om sygedagpengeforsikring her.

Enkeltmandsvirksomhed eller I/S
Hvis du driver din egen klinik eller et interessentskab sammen med andre, kan du tegne en sygedagpengeforsikring, som sikrer dig ret til sygedagpenge i de første 2 uger af din sygefraværsperiode.

Du kan vælge mellem en forsikring, som dækker dig fra 1. fraværsdag eller fra 3. fraværsdag.

Der er mulighed for at tegne 2 forskellige dækninger:

    • Forsikring til fuld sats af sygedagpenge – maksimumsydelsen
    • Forsikring til 2/3 sats af sygedagpengene – minimumsydelsen

Forsikringen giver dig også ret til minimumsydelse, hvis du har fravær i forbindelse med
adoption eller barsel.

Du kan forsikre dine medarbejdere
Hvis du ønsker at forsikre dine medarbejdere, skal du både tegne sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende (dit sygefravær) samt sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere (dine ansattes sygefravær).

En sygedagpengeforsikring giver dig ret til refusion fra kommunen, for de sygedagpenge, som dine ansatte har ret til fra dig. Forsikringen dækker de første 30 kalenderdage af en sygeperiode – dog ikke 1. fraværsdag.

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere
Du bliver betragtet som lønmodtager i eget firma, hvis du ejer et A/S eller ApS. Din sygedagpengeforsikring dækker derfor både dig og dine ansatte.

Der gælder en række krav og betingelser, når du skal tegne og modtage udbetaling fra sygedagpengeforsikringen. Disse kan du læse her, hvor du også kan se prisen for forsikringen.

Har du brug for mere information om sygedagpengeforsikring gennem Udbetaling Danmark, skal du kontakte afdelingen for sygedagpengeforsikring hos Udbetaling Danmark.

 

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.