Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygedrifttabsforsikring

Sygedriftstabsforsikring

Sygedriftstabsforsikringen tilbydes i samarbejde med Gjensidige.
Du sikrer din klinik mod tab af omsætning med en sygedriftstabsforsikring, hvis en forsikret tandlæge eller tandplejer ikke kan arbejde på grund af sygdom eller ulykke.

Hvad dækker sygedriftstabsforsikringen?
Hvis en eller flere af dine forsikrede tandlæger eller tandplejere bliver helt eller delvist erhvervsudygtige som følge af en sygdom eller en ulykke, risikerer klinikken at miste omsætning.

Sygedriftstabsforsikringen erstatter klinikkens udgifter og sikrer en økonomisk stabil situation for klinikken.

Du kan læse mere om, hvordan sygedriftstabsforsikringen dækker under “Sådan dækker forsikringen”.

Hvad koster forsikringen?
Præmien på sygedriftstabsforsikringen afhænger af:

·       Klinikkens omsætning.

·       Antal forsikrede ansatte. Du får rabat ved at forsikre flere tandlæger.

·       Om du er med i TandlægeTrygheds dagpengeordning. Der er en højere præmie for tandlæger, der ikke er tilmeldt TandlægeTrygheds dagpenge. Det skyldes, at Gjensidiges erstatningsudgift stiger betydeligt for tandlæger, der ikke har ret til disse dagpenge.

Du kan bestille et tilbud ved at udfylde formularen under “Få et tilbud på forsikringen”.

Hvordan tegner jeg forsikringen?
Hvis du ønsker at tegne en sygedriftstabsforsikring til din klinik, skal du udfylde en begæring og angive de tandlæger og tandplejere, du ønsker at forsikre.

Du kan læse mere om, hvordan du tegner forsikringen eller bestille et tilbud under “få et tilbud på forsikringen”.  Aldersbegrænsningen for at tegne sygedriftstabsforsikringen er 60 år.

Hvis du allerede har en sygedriftstabsforsikring og ønsker at ændre dækning eller forsikrede på policen, kan du læse, hvordan du gør her.

Lad os betjene din sygedriftstabsforsikring
Hvis du ikke har tegnet din sygedriftstabsforsikring gennem os, kan vi desværre ikke betjene dig, hvis du har spørgsmål til din forsikring.

Ønsker du fremtidig betjening af din sygedriftstabsforsikring hos TandlægeTryghed, kan du kontakte os på
3946 0080.


Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygedriftstabsforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også bestille et tilbud på sygedriftstabsforsikringen via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Hvis du ønsker at tegne en sygedriftstabsforsikring, kan du bestille et tilbud ved at udfylde tilbudsformularen nedenfor.

For at tegne en sygedriftstabsforsikring skal du udfylde og underskrive en begæring, en helbredserklæring, der skal udfyldes af den forsikrede og en helbredsattest, der skal udfyldes af den forsikredes læge. Papirerne vil blive sendt til dig sammen med tilbuddet.

Anmeld skade

Er der sket en skade, kan du anmelde den til Codan Forsikring på tlf. 3355 3852 eller hos TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080. Skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan.

Frist for anmeldelse af skade Fristen for anmeldelse til Codan er 1 år efter det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med de omstændigheder, som ligger til grund for dit forsikringskrav. Sker anmeldelsen efter 1 år, dækker forsikringen ikke den tid der går forud for tidspunktet for din anmeldelse.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.