Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygedrifttabsforsikring

Tegn eller ændre forsikringen

Sådan tegner du forsikringen
Når du skal tegne en sygedriftstabsforsikring, skal du udfylde og underskrive en begæring. 

Aldersbegrænsningen for tegning af sygedriftstabsforsikringen er 60 år.

Begæring til tegning af sygedriftstabsforsikringen finder du under Downloads & Links.

Bestil tilbud
Du kan bestille et tilbud på sygedriftstabsforsikringen ved at udfylde formularen under “Få et tilbud på forsikringen” i boksen her på siden.

Når du bestiller et tilbud på sygedriftstabsforsikringen, vil du modtage en begæring sammen med vores tilbud på forsikringen.

Sådan ændrer du på forsikringen
Har du ændringer til din sygedriftstabsforsikring, skal du udfylde en begæring, som du også kan få tilsendt ved at kontakte TandlægeTryghed på 3946 0080 eller sende en mail til web@tdlt.dk.

Du kan anvende begæringen, når du skal:

    • Tilføje nye medarbejdere på policen
    • Ændre cvr-nr. eller andre oplysninger om ejerforhold.

Hvis du vil tilføje nye medarbejdere, skal du indsende en ny begæring, som du finder under “Downloads & Links”.

Husk at oplyse navn og fødselsdato på medarbejderen på begæringen. Hvis den nye medarbejder skal erstatte en af de forsikrede på policen, skal du give os besked om det. Er der sket ændringer i omsætningen, skal det også oplyses på begæringen.

Sådan udfylder du begæringen
Når du skal tegne en sygedriftstabsforsikring, skal du angive navn og fødselsdato på de personer, som skal dækkes af forsikringen. I feltet ”omsætning” skal du angive den samlede omsætning for den enkelte forsikrede person.

Begæringen  sendes til maegler@gjensidige.dk

Eller som almindelig post til:

Gjensidige Forsikring

A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygedriftstabsforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også bestille et tilbud på sygedriftstabsforsikringen via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Hvis du ønsker at tegne en sygedriftstabsforsikring, kan du bestille et tilbud ved at udfylde tilbudsformularen nedenfor.

For at tegne en sygedriftstabsforsikring skal du udfylde og underskrive en begæring, en helbredserklæring, der skal udfyldes af den forsikrede og en helbredsattest, der skal udfyldes af den forsikredes læge. Papirerne vil blive sendt til dig sammen med tilbuddet.

Anmeld skade

Er der sket en skade, kan du anmelde den til Codan Forsikring på tlf. 3355 3852 eller hos TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080. Skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan.

Frist for anmeldelse af skade Fristen for anmeldelse til Codan er 1 år efter det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med de omstændigheder, som ligger til grund for dit forsikringskrav. Sker anmeldelsen efter 1 år, dækker forsikringen ikke den tid der går forud for tidspunktet for din anmeldelse.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.