Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygeforsikring erhverv

Sygeforsikring erhverv

Sygeforsikring erhverv tilbydes i samarbejde med Købstædernes Forsikring.

Hvad dækker forsikringen?
Med en sygeforsikring erhverv kan du som klinikejer få dækket størstedelen af dine lønudgifter ved sygdom og ulykke. Du kan forsikre dig selv som klinikejer, men du kan også forsikre en eller flere nøglepersoner i din klinik. Det inkluderer også medarbejdere, som ikke er tandlæger.

Læs mere om, hvordan forsikringen dækker eller hvordan du tegner eller ændrer forsikringen. 


 

 

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygeforsikring erhverv, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Læs mere om dækningerne her. Hvis du ønsker at tegne Sygeforsikring erhverv til din virksomhed, skal du gøre det via vores bestillingsformular nedenfor.

Bestil forsikringen

Når du bestiller sygeforsikring erhverv, sender vi din bestilling videre til Købstædernes Forsikring, hvorefter du vil modtage police og opkrævning fra Købstædernes Forsikring.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller web@tdlt.dk.

Du modtager en bekræftelse på mail, når vi har modtaget din bestilling.

Anmeld skade

Ved en skade skal du ringe til Købstædernes Forsikring på tlf. 3314 3748.Hvis skaden – ulykke eller sygdom – potentielt kan strække sig ud over 3 uger, er det vigtigt, at du anmelder skaden hurtigst muligt til Købstædernes Forsikring. Derved har de mulighed for at yde rådgivning og vejledning tidligt i forløbet, så I sammen sikrer den rigtige indsats.Enhver skade skal anmeldes senest 1 år efter, at den forsikrede bliver uarbejdsdygtig, for at policen gælder. Hvis den forsikrede først gør krav på at få udbetalt forsikring 1 år efter, at den forsikrede er blevet uarbejdsdygtig, dækker forsikringen ikke.Dokumentation


Når du anmelder en skade, vil du modtage og skal udfylde en skriftlig skadeanmeldelse, der sendes til Købstædernes Forsikring. Det er vigtigt, at du udfylder skadeanmeldelsen så omhyggeligt som muligt og forklarer, hvad der er sket.

Sammen med skadeanmeldelsen skal du sende følgende til Købstædernes Forsikring:

      • Underskrevet samtykkeerklæring
      • Lægeerklæring udfyldt af egen læge
      • Dokumentation for, at retten til sygedagpenge er opfyldt.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.