Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Tab af erhvervsevne-forsikring

Tab af erhvervsevne-forsikring

TandlægeTryghed tilbyder en frivillig Tab af erhvervsevne-forsikring hos Euro Accident fra den 1. april 2024.
Med en forsikring ved tab af erhvervsevne er du sikret økonomisk tryghed ved længerevarende sygdom eller ved en ulykke. Forsikringen er en frivillig ordning, som kan tegnes af alle medlemmer af Tandlægeforeningen, der er under 60 år og  arbejder mindst 15 timer om ugen i en privat praksis i Danmark.

Hvad dækker forsikringen?
Mister du halvdelen af din erhvervsevne og er berettiget til erstatning, giver forsikringen dig en årlig udbetaling af den valgte forsikringssum.

Forsikringens grundmodul er på 300.000 kr. om året. Derudover kan du supplere dækningen med op til 7 tillægsmoduler. á 100.000 kr. dog med en samlet maksimal dækning på 1 mio. kr. 

Forsikringsdækningen udløber når du er fyldt 65 år, medmindre den opsiges, eller betingelserne for dækning ophører inden dette tidspunkt. 

Sådan tegner eller ændrer du forsikringen

For at tegne forsikringen eller ændre din eksisterende dækning, skal du udfylde og underskrive en digital begæring, som du finder under Downloads og Links. Du kan tegne forsikringen, indtil du er fyldt 65 år.

Betaling
Den månedlige opkrævning foregår via Betalingsservice til Euro Accident.
Udløber din forsikringsdækning på grund af alder, så ophører præmiebetalingen 6 måneder før udløb. 

Fradrag for præmien
Præmien er fuldt fradragsberettiget i toppen af indkomsten og ved en eventuel udbetaling beskattes den årlige ydelse som personlig indkomst.

Forskudsregistrering
Ved forskudsregistrering skal tab af erhvervsevne-forsikringens præmie oplyses i felt nr. 436 på forskudsskemaet.

Hvad koster forsikringen?

Præmien på forsikringen afhænger af dit valg af dækning og din alder. For nærmere information om pris kontakt TandlægeTryghed på tlf. 39 46 00 80 og tast 1 eller skriv til web@tdlt.dk.

Få et tilbud på forsikringen

Anmeld skade

Du skal selv anmelde skaden direkte til Euro Accident via deres skadesanmeldelse.

Modtager du eller din klinikejer udbetaling fra TandlægeTrygheds dagpengeordning, vil Euro Accident blive informeret herom, og du vil automatisk modtage skadespapirer fra Euro Accident.

Frist for anmeldelse af skade
Du skal anmelde din skade til Euro Accident inden for 1 år fra karensperiodens udløb. Karensperioden er 6 måneder.

Anmelder du din skade senere, vil du først modtage din udbetaling fra anmeldelsestidspunktet.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.