Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Tab af erhvervsevne-forsikring

Tandlægernes historier

Her kan du læse historier fra tandlæger, der har haft gavn af deres Tab af erhvervsevne-forsikring hos Euro Accident. Historierne er naturligvis anonymiserede.

Undgik at blive blind

Maj 2022
Tandlægen kontakter Euro Accident fordi Tandlægen er ved at blive blind. Hun har gennem en periode forsøgt at arbejde ved brug af special lup og lys, men kan ikke længere udføre tandbehandling. Tandlægen ringer derfor til Euro Accident, for at spørge om dækningen på Tab af erhvervsevne-forsikringen, da hun inden længe ikke længere vil kunne varetage arbejdet som tandlæge.

Da tandlægen er svært nærsynet (minus 16 og minus 18 på begge øjne), har en øjenlæge frarådet en operation for grå stær, med begrundelse i forhøjet risiko for nethindeløsning. Euro Accident overfører tandlægen til “Holdbare Tandlæger”, hvor en sygeplejerske og optimitrist laver en bred og grundig specialistscreening af tandlægen. På baggrund af denne undersøgelse konfereres der med en PhD Øjenlæge, og der er enighed om at få en “second opinion” ved en ny øjenlæge.

Den øjenlæge der står for “second opinion” konkluderer at tandlægen skal opereres med det samme, for at undgå total blindhed, til trods for risikoen for nethindeløsning. Tandlægen ville alligevel, også uden operation, med tiden blive blind grundet den nuværende tilstand og risikoen for nethindeløsning er minimal grundet tandlægens alder.

Ventetiden på denne type operation er 10 mdr. i det offentlige system, hvilket ville betyde at tandlægens syn ville blive tiltagende dårligere inden operationen. I denne periode ville tandlægen ikke kunne arbejde med patientbehandling og chancen for at redde synet vil blive mindre jo længere tid der gik.

Euro Accident beslutter derfor via “Holdbare Tandlæger” at betale for operationen i privat regi og finder en kvalificeret øjenlæge.

Efter kun 3 uger bliver tandlægen opereret og får indsat nye linser, således at tandlægens nærsyn falder til minus 2,5 mod tidligere minus 16 og 18.

Juli 2022
Forløbet gennem “Holdbare Tandlæger” afsluttes. Efter operationen bliver tandlægen raskmeldt og er lykkelig for at kunne genoptage arbejde – men mest af alt fordi synet blev reddet og samtidig forbedret.

 

Diskusprolaps og smerter der truer arbejdsevnen

Marts 2022
Tandlægen kontakter Euro Accident i marts 2022 pga. en diskusprolaps med udstråling og følelsesløshed i venstre fod og smerter i fod og ryg. Derudover har tandlægen smerter i albue, nakke og skulder og oplever iskiassmerter. Tandlægen frygter at skulle sygemeldes fra sit arbejde og er bekymret for at skulle opereres eller at smerterne vil blive kroniske.
Euro Accident iværksætter på baggrund af tandlægens henvendelse straks fysioterapi-behandling. Behandlingen hjælper og det begynder hurtigt at gå bedre – færre smerter og mindre følelsesløshed i foden.

Juli 2022
I forbindelse med en patientbehandling blusser smerterne op og gamle symptomer, der ellers var i bedring, bliver forværret. Det begynder også at påvirke tandlægens søvnkvalitet.
Tandlægen har det umiddelbart svært med fitness og styrketræning. Hos Euro Accidents specialiserede fysioterapeut bliver der derfor arbejdet på, gennem samtaler, at gøre tandlægen motiveret for styrketræning, der vil være en stor del af behandlingen.

September 2022
Efter en periode med en lang række samtaler, beslutter tandlægen sig for at indgå i et forløb ved ”Smertefri Fys”, hvor der dels er behandling, men også superviseret styrketræning. Dette forløb starter i september 2022. Euro Accident tilbyder desuden tandlægen en række støttende samtaler og rådgivning under hele forløbet.

Februar 2023
Tandlægen påbegynder nyt arbejde og det går bedre med smerterne i forbindelse med patientbehandlingerne.
I juni 2023 tildeles tandlægen endnu et forløb ved ”Smertefri Fys”, fordi tandlægens tidligere forløb har vist gode resultater. Tandlægens opfattelse af de to forløb er, at begge er endt rigtig positivt. Tandlægens nakkeproblematik er markant aftaget og tandlægen har en god forståelse for, hvad der skal gøres og hvilke faktorer man kan skrue på, for at mindske oplevelsen af smerter.
Ved afslutning af forløbet har tandlægen ikke længere problemer med sin ryg, da smerterne er aftaget markant. Tandlægen er heller ikke længere plaget af kraftige strålesmerter ned i benet og kan arbejde og bevæge sig og dyrke yoga, uden at det fremprovokerer smerter. Tandlægen har tillid til fremtiden og har gode redskaber til at fortsætte på egen hånd.

August 2023
Tandlægens sag hos Euro Accident bliver afsluttet i august 2023. Gennem hele forløbet har tandlægen været raskmeldt og behandlingen har derfor været med til at forebygge at tandlægen fik et langvarigt sygefravær grundet sine smerter.

Tandlægen arbejder nu 100% effektivt også med komplicerede patientbehandlinger. Tandlægen føler sig klædt godt på til at stå på egne ben og bruge værktøjerne fra fysioterapeutforløbene. Tandlægen føler sig tryg i det og kan nu se, at det sidste år var meget tæt på at ende med en fysisk og psykisk nedgang.

 

Albuedysplasi i begge albuer – tæt på at stoppe karrieren

April 2022
Tandlægen kontakter Euro Accident i april 2022, fordi han har får konstateret albuedysplasi i begge albueled og er blevet anbefalet operation. Tandlægen er også blevet informeret om forventeligt at skulle arbejde på nedsat tid eller i værste fald helt stoppe som tandlæge. Dette fordi albueleddene bliver meget belastet i arbejdet som tandlæge med patientbehandlinger.

Tandlægen er så påvirket af smerterne i det daglige arbejde, at det påvirker relationen til de øvrige medarbejdere på klinikken. Som en del af “Holdbare Tandlæger” iværksætter Euro Accident derfor både et psykologforløb og et genoptræningsforløb. Genoptræningsforløbet medfører at tandlægens tilstand forbedres så meget, at han undgår operation. Dog bliver tandlægen sygemeldt i en kortere periode, men ikke i et omfang der gør, at Tab af erhvervsevne-forsikringen kommer til udbetaling.

April 2023
I april 2023 afsluttes forløbet hos Euro Accident og tandlægen er fuldt tilbage i arbejde med patientbehandling og er velfungerende i alle arbejdsfunktioner. Under hele Holdbare Tandlæger forløbet har tandlægen været under tæt opfølgning af sygeplejerske og fysioterapeutisk specialist.

Hvad koster forsikringen?

Præmien på forsikringen afhænger af dit valg af dækning og din alder. For nærmere information om pris kontakt TandlægeTryghed på tlf. 39 46 00 80 og tast 1 eller skriv til web@tdlt.dk.

Få et tilbud på forsikringen

Anmeld skade

Du skal selv anmelde skaden direkte til Euro Accident via deres skadesanmeldelse.

Modtager du eller din klinikejer udbetaling fra TandlægeTrygheds dagpengeordning, vil Euro Accident blive informeret herom, og du vil automatisk modtage skadespapirer fra Euro Accident.

Frist for anmeldelse af skade
Du skal anmelde din skade til Euro Accident inden for 1 år fra karensperiodens udløb. Karensperioden er 6 måneder.

Anmelder du din skade senere, vil du først modtage din udbetaling fra anmeldelsestidspunktet.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.