Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Tab af erhvervsevne-forsikring

Holdbare Tandlæger

Hos TandlægeTryghed er du dækket af konceptet ‘Holdbare Tandlæger’, der er en tidlig og proaktiv indsats mod begyndende gener og sygdom. Indsatsen baserer sig på en holistisk tilgang og har til hensigt at nedsætte risikoen for langvarige sygemeldinger og tilbagefald.

Udgangspunktet for konceptet er, at du som tandlæge skal kunne få hjælp allerede ved de første symptomer, hvis der er en risiko for langvarig sygdom. Det gælder fx smerter i bevægeapparatet, stress, angst og depression.

Holdbare Tandlæger varetages af Euro Accident, som vi samarbejder med.

Konceptet giver dig:

    • En proaktiv indsats ved de første tegn på sygdom, hvis det vurderes, at der er risiko for langvarig sygdom. Du kan modtage indsatsen ved enten at kontakte Euro Accident direkte eller udfylde deres trivselsskema.
    • Et struktureret forløb med screening og relevant behandling.
    • Opfølgning i op til 6 måneder efter afsluttet behandling for at sikre, at du oplever den rette virkning af din behandling.

Du vil blive kontaktet af Euro Accident med 1-2 års mellemrum. De vil udføre et trivselstjek og bede dig om at besvare en række spørgsmål om din trivsel og sundhed.

Hvis trivselstjekket viser, at du oplever fysiske eller psykiske udfordringer, tilbyder Euro Accident dig en målrettet indsats og behandling gennem deres samarbejde med en bred vifte af professionelle fagpersoner, fx læger, psykologer, socialrådgivere og økonomiske rådgivere.

Konceptet ”Holdbare tandlæger” sikrer et struktureret og målrettet forløb, så du forbliver rask eller efter endt sygdomsperiode kommer tilbage i bedst mulig trivsel.

Du kan finde mere information om “Holdbare Tandlæger” under Downloads & Links. 

Hvad koster forsikringen?

Præmien på forsikringen afhænger af dit valg af dækning og din alder. For nærmere information om pris kontakt TandlægeTryghed på tlf. 39 46 00 80 og tast 1 eller skriv til web@tdlt.dk.

Få et tilbud på forsikringen

Anmeld skade

Du skal selv anmelde skaden direkte til Euro Accident via deres skadesanmeldelse.

Modtager du eller din klinikejer udbetaling fra TandlægeTrygheds dagpengeordning, vil Euro Accident blive informeret herom, og du vil automatisk modtage skadespapirer fra Euro Accident.

Frist for anmeldelse af skade
Du skal anmelde din skade til Euro Accident inden for 1 år fra karensperiodens udløb. Karensperioden er 6 måneder.

Anmelder du din skade senere, vil du først modtage din udbetaling fra anmeldelsestidspunktet.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.