Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Tab af erhvervsevne-forsikring

Opsig forsikringen

Du kan opsige din tab af erhvervsevne-forsikring med en varsel på løbende måned plus en måned.

Opsigelsen skal sendes skriftligt med underskrift pr. post eller mail til:

TandlægeTryghed
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
web@tdlt.dk

Udmeldelse af Tandlægeforeningen
Hvis du melder dig ud af Tandlægeforeningen, bortfalder din forsikringsdækning ved udgangen af den måned, hvor din udmeldelse træder i kraft. Når TandlægeTryghed har modtaget besked om din udmeldelse af Tandlægeforeningen, informerer vi Euro Accident om dette.


Hvad koster forsikringen?

Præmien på forsikringen afhænger af dit valg af dækning og din alder. For nærmere information om pris kontakt TandlægeTryghed på tlf. 39 46 00 80 og tast 1 eller skriv til web@tdlt.dk.

Få et tilbud på forsikringen

Anmeld skade

Du skal selv anmelde skaden direkte til Euro Accident via deres skadesanmeldelse.

Modtager du eller din klinikejer udbetaling fra TandlægeTrygheds dagpengeordning, vil Euro Accident blive informeret herom, og du vil automatisk modtage skadespapirer fra Euro Accident.

Frist for anmeldelse af skade
Du skal anmelde din skade til Euro Accident inden for 1 år fra karensperiodens udløb. Karensperioden er 6 måneder.

Anmelder du din skade senere, vil du først modtage din udbetaling fra anmeldelsestidspunktet.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.