Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Tab af erhvervsevne-forsikring

Udbetaling

Du kan få fuld udbetaling ved minimum 50% erhvervsevnetab. Dit erhvervsevnetab tager afsæt i en lægelig vurdering.

Du kan få udbetalt din forsikringsdækning, hvis du er under 65 år og får nedsat din erhvervsevne til mindst 50% som følge af sygdom eller en ulykke. Der er en karensperiode på 6 måneder, hvor der ikke udbetales forsikringsydelse. Når du bliver rask og din erhvervsevne er vurderet til ikke længere at være halveret, stopper din udbetaling fra forsikringen.

Vurdering af din erhvervsevne
Tab af erhvervsevne-forsikringen tager i de første 5 år udgangspunkt i din erhvervsevne som praktiserende tandlæge med patientbehandling. Denne periode kaldes for faginvaliditetsperioden. Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, er det afgørende om og i hvilket omfang du fortsat kan praktisere som tandlæge. For en række psykiske lidelser, så som fx stress, angst og depression er faginvaliditetsperioden dog kun 2 år.

Efter faginvaliditetsperioden kan du vælge at blive omskolet til et nyt erhverv. Herefter vil din erhvervsevne både blive vurderet såvel helbredsmæssigt som økonomisk. Dit helbred vil nu ikke længere blive vurderet i forhold til tandlægefaget, men i forhold til alle erhverv. Økonomisk vil der blive taget udgangspunkt i indtjeningen blandt raske heltidsbeskæftigede personer med en længerevarende videregående naturvidenskabelig uddannelse.

Er du fyldt 58 år på tidspunktet for dit erhvervsevnetab, vil din erhvervsevne udelukkende blive vurderet ud fra din evne til at arbejde som tandlæge. Det gælder i perioden fra 58 år til din forsikring udløber, eller frem til du bliver meldt rask.

Præmiefritagelse på gruppelivsforsikring
Hvis du har tegnet en gruppelivsforsikring gennem TandlægeTryghed i Forenede Gruppeliv, har du mulighed for at ansøge om præmiefritagelse på din gruppelivsforsikring ved nedsat erhvervsevne på minimum 2/3. Læs mere om præmiefritagelse her.

Modtager du udbetaling fra Danica Pension

Tandlæger der pr. 1.1.2022 modtager fuld udbetaling fra erhvervsudygtighedsforsikringen i Danica Pension, er forblevet i Danica Pension på gældende vilkår. I disse tilfælde er der ikke oprettet en forsikring for tab af erhvervsevne i Euro Accident.

Modtager du halv udbetaling i Danica Pension og betaler du for den resterende halve dækning i Danica Pension, er denne resterende dækning blevet overført til Euro Accident pr. 1.1.2022. Udbetaling af denne dækning vil kun kunne ske ved 2/3 erhvervsevnetab. 

Ophører udbetalingen i Danica Pension i forbindelse med en raskmelding vil forsikringen, hvis muligt, blive overført til Euro Accident. I disse tilfælde skal du kontakte TandlægeTryghed hurtigst muligt efter modtagelse af oplysning om raskmelding.

Hvad koster forsikringen?

Præmien på forsikringen afhænger af dit valg af dækning og din alder. For nærmere information om pris kontakt TandlægeTryghed på tlf. 39 46 00 80 og tast 1 eller skriv til web@tdlt.dk.

Få et tilbud på forsikringen

Anmeld skade

Du skal selv anmelde skaden direkte til Euro Accident via deres skadesanmeldelse.

Modtager du eller din klinikejer udbetaling fra TandlægeTrygheds dagpengeordning, vil Euro Accident blive informeret herom, og du vil automatisk modtage skadespapirer fra Euro Accident.

Frist for anmeldelse af skade
Du skal anmelde din skade til Euro Accident inden for 1 år fra karensperiodens udløb. Karensperioden er 6 måneder.

Anmelder du din skade senere, vil du først modtage din udbetaling fra anmeldelsestidspunktet.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.