Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

AS2023_521329238

Tab af erhvervsevne-forsikring

Vilkår og betingelser

Medlemsskab af Tandlægeforeningen
For at tegne forsikringen, er det en betingelse at du er medlem af Tandlægeforeningen.
Hvis du melder dig ud af Tandlægeforeningen, bortfalder din forsikringsdækning ved udgangen af den måned, hvor din udmeldelse træder i kraft. Når TandlægeTryghed har modtaget besked om din udmeldelse af Tandlægeforeningen, informerer vi Euro Accident om dette.

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde dit køb af den del af din tab af erhvervsevne-forsikring. Du har en fortrydelsesret på 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået.

Du har efter forsikringsaftaleloven krav på en række oplysninger – blandt andet om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen udløber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Du finder oplysninger om forsikringsydelsen i forsikringsoversigten, når din ændring er registreret. Øvrige vilkår for aftalen finder du også i forsikringsoversigten, som er sendt til dig på e-Boks.

Sådan fortryder du
Du skal skriftligt meddele os, hvis du fortryder din aftale, inden fortrydelsesfristen udløber. Fortrydelsen skal indeholde din underskrift og kan sendes pr. brev eller mail. Vi skal modtage din besked om fortrydelse inden fristens udløb.

Hvis du vil sikre dig dokumentation for, at du har fortrudt inden for tidsfristen, kan du fx sende brevet anbefalet og gemme din postkvittering.

Du skal indsende dit ønske om fortrydelse til:

TandlægeTryghed
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup

Mail: web@tdlt.dk

eller

Euro Accident
Ørestads Boulevard 69, 2. th.
2300 København S

Kontaktformular

Hvornår træder forsikringen i kraft?
Oprettelse eller ændring af forsikringen træder i kraft den dag, hvor ansøgningen er indgivet til Euro Accident, forudsat at:

    • Forsikringen kan oprettes efter de gældende regler
    • Euro Accident har modtaget alle nødvendige oplysninger.

Hvis Euro Accident kun kan tilbyde forsikringen med forbehold og/eller klausul og/eller præmieforhøjelse, kræver det din accept. Forsikringen kan først træde i kraft, når du har givet denne accept.

Euro Accident udsteder som udgangspunkt forsikringsaftalen på dansk.

Er du allerede dækket af andre forsikringer?
Når du tegner forsikringen, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse i anden sammenhæng.

Urigtige oplysninger
Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med dit køb af forsikringen, kan din erstatning blive sat ned eller i værste tilfælde helt bortfalde. Det sker, hvis Euro Accident ikke ville have oprettet din forsikring på almindelige vilkår på baggrund af de korrekte oplysninger. Det gælder også, selvom det er en anden sygdom, du senere søger erstatning for. Det er derfor vigtigt, at alle dine oplysninger er korrekte.

Klage
Du har mulighed for at oprette en formel klagesag, hvis du fx mener, at du er blevet rådgivet forkert eller har fået forkerte oplysninger. Din klage går til den klageansvarlige, som ser nærmere på sagen. Herefter påbegyndes et formelt sagsforløb. Du kan oprette din klage via klageformularen under Downloads & Links. 

Ankenævnet for Forsikring
Hvis du er utilfreds med resultatet af din klage til Euro Accident, skal du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V

Tlf.: 33 15 89 00 (åbningstid kl. 10-13)

Klagen skal formuleres i skema på Ankenævnets hjemmeside .

Tilsyn
Euro Accident er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Hvad koster forsikringen?

Præmien på forsikringen afhænger af dit valg af dækning og din alder. For nærmere information om pris kontakt TandlægeTryghed på tlf. 39 46 00 80 og tast 1 eller skriv til web@tdlt.dk.

Få et tilbud på forsikringen

Anmeld skade

Du skal selv anmelde skaden direkte til Euro Accident via deres skadesanmeldelse.

Modtager du eller din klinikejer udbetaling fra TandlægeTrygheds dagpengeordning, vil Euro Accident blive informeret herom, og du vil automatisk modtage skadespapirer fra Euro Accident.

Frist for anmeldelse af skade
Du skal anmelde din skade til Euro Accident inden for 1 år fra karensperiodens udløb. Karensperioden er 6 måneder.

Anmelder du din skade senere, vil du først modtage din udbetaling fra anmeldelsestidspunktet.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.