Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Netbanktyveriforsikring

Vilkår og betingelser

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber en netbanktyveriforsikring hos Tryg via TandlægeTryghed.

Betaling og Betalingsservice
Du betaler for dit køb via tryg.dk ved at indtaste bankoplysningerne til den konto, du ønsker forsikringen skal betales fra. Beløbet bliver hævet fra din konto, når forsikringen starter.

Når du køber forsikringer via tryg.dk, bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice på det kontonummer, som du oplyser ved købet. Hvis du ikke bliver tilmeldt Betalingsservice, vil du modtage du et indbetalingskort.

Gem kvitteringer for dine køb
Tryg opbevarer ikke oplysninger om dit køb på tryg.dk på en måde, så du senere kan få en kopi af din kvittering. Husk derfor at gemme den kvittering, som du får tilsendt til din mail umiddelbart efter, at du har
bekræftet dit køb.

Starttidspunkt for forsikring
Dine forsikringer starter på det aftalte tidspunkt. Ved køb på tryg.dk starter forsikringen tidligt på datoen for bekræftelsen af køb. Tryg udleverer forsikringsaftalenumre på dansk og kommunikerer i udgangspunktet på dansk.

Er du allerede dækket af andre forsikringer?
Når du køber en forsikring eller serviceydelse, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse. Du skal selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer og services i andre forsikringsselskaber eller hos andre udbydere.

Forudsætninger for prisen på forsikringen
Når du tegner en forsikring, skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting, som Tryg eller TandlægeTryghed spørger dig ind til, når du tegner en forsikring. Tryg bruger dem til at vurdere risikoen og fastsætte pris og vilkår.

Urigtige oplysninger
Hvis du afgiver urigtige oplysninger, når du køber forsikringen, kan det medføre, at Tryg kan annullere din forsikring med tilbagevirkende kraft. Urigtige oplysninger kan føre til nedsat erstatning eller slet ingen erstatning. Dette følger af forsikringsaftaleloven. Det er derfor vigtigt, at risikooplysningerne er korrekte.

Gebyrer og afgifter
Du skal betale skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer. Afgiften er på 1,1% af prisen for dine forsikringer og skal betales hver gang, du betale dine forsikringer.

Miljøbidraget er 84 kr. om året.

Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra Tryg i e-Boks eller har tilmeldt dig på “Min side” på tryg.dk, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har.

Når du betaler gennem Betalingsservice, opkræver Tryg et gebyr på 9,50 kr. pr. forsikring.

Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker Tryg for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver Tryg et gebyr på 100 kr. til at dække ekstra administrationsomkostninger.

Læs mere om gebyrer og afgifter her.

Dit selvbetjeningsunivers
Som virksomhed kan du logge ind på ”Min Virksomhed” på tryg.dk. Her kan du se oplysninger om din virksomheds nuværende forsikringer, anmelde eventuelle skader og se din bonus til Tryghedsgruppen.

Persondata og cookies
Når du får beregnet en pris på en forsikring eller køber en forsikring online, behandler Tryg efter bemyndigelse dine oplysninger for at indgå, administrere og opfylde dine aftaler med os.

Du kan læse, hvordan Tryg behandler oplysninger om dig i Trygs persondatapolitik her.

Tryg anvender cookies på tryg.dk. Læs mere her.

Klage
Er du ikke enig i Trygs afgørelse i en sag, skal du kontakte den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du herefter stadig ikke er tilfreds, skal du kontakte kvalitetsafdelingen, som er ansvarlig for at håndtere sager:

Tryg Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

Kvalitet@tryg.dk

Hvis sagen ender i retten, afgøres den efter dansk ret ved en dansk domstol og efter retsplejelovens regler om værneting.

Tilsyn og Garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Netbanktyveriforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan bestille et tilbud på Netbanktyveriforsikringen til din klinik via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

For at få et tilbud på forsikringen kan du kontakte TandlægeTryghed på tfl. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også tegne forsikringen her
Du kan tegne forsikringen via Trygs online bestillingsformular.

Anmeld skade

Hvordan anmelder jeg en skade?
For at anmelde en skade skal du kontakte Tryg på tlf. 4420 4140. Telefonen er døgnåben. Husk at oplyse dit policenummer.

Du behøver ikke at indsende en skadesanmeldelse.

 

Har du din Netbanktyveriforsikring i Chubb Insurance, skal du sende en mail til web@tdlt.dk med oplysning om cvr-nr. og policenummer. 

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.