Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

Vi holder hånden under dig

TandlægeTryghed har en række gratis tilbud, som hjælper med at holde hånden under dig, i situationer hvor livet kan være svært. 

Støttefonden

De gratis tilbud er alle samlet under “Støttefonden”, hvor det først og fremmest er muligt at søge om økonomisk støtte, hvis du befinder dig i en økonomisk vanskelig situation.  Der ydes dog aldrig økonomisk hjælp til klinikdrift eller skattegæld. 

Derudover er der mulighed for at få hjælp og rådgivning fra en række kompetente psykologer i Erhvervspsykologisk rådgivning – uanset om det drejer sig om private eller arbejdsrelaterede forhold. 

TandlægeTryghed råder over forskellige typer af konsulentydelser, med erfaringer spredt over mange fagområder. Her kan du få gratis hjælp, hvis du har konkrete, uoverskuelige personlige udfordringer, som påvirker din evne til at kunne udføre dit arbejde som klinikejer og/eller tandlæge:

    • Stresscoach
    • Socialrådgiver
    • Økonomisk rådgiver
    • Misbrugsrådgiver
    • Erhvervskonsulent

Læs mere om Støttefonden her. 

Dagpenge – klinikejere

Udover støttefonden har klinikejere mulighed for at være med i TandlægeTrygheds dagpengeordning. Her er det muligt at få udbetalt dagpenge ved egen eller en ansat tanglæges sygdom eller barsel. Du kan læse mere om Dagpengeordningen her.

Forsikringer 

TandlægeTryghed formidler en lang række forsikringer, som alle kan skabe tryghed for dig privat såvel som arbejdsmæssigt. Du finder information om forsikringer til dig selv og din familie under  Privatforsikringer – og information om vores erhvervsforsikringer til tandlæger i top-menuen under “Erhverv”.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.