Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygeforsikring erhverv

Sådan dækker forsikringen

Forsikringen dækker sygdom og ulykke, som er opstået i den periode, du eller medarbejderen har været forsikret og dækker både ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed. Forsikringen dækker efter 3 ugers uarbejdsdygtighed og helt op til 12 måneder.

Hvilke udgifter dækkes?
Du kan få dækket dine medarbejderes lønudgifter fratrukket de offentlige sygedagpenge, hvis de bliver syge eller kommer til skade. Som indehaver kan du samtidig få dækket op til 120.369 kr. om måneden af din egen indkomst, hvis du selv bliver syg eller kommer til skade.

Du kan læse mere om Sygeforsikring erhverv i produktinformationen “Sygeforsikring erhverv – IPID” under Downloads & Links.

Dækningssummer 2024
Det er muligt at vælge følgende dækningssummer:

Sum pr. måned DKK

Sum pr. år DKK

12.039

144.468

18.057

216.684

24.076

288.912

30.096

361.152

36.115

433.380

48.154

577.848

60.191

722.292

72.221

866.647

84.258

1.011.095

96.295

1.155.543

108.331

1.299.978

120.369

1.263.344

116.976

1.444.423

Nedsat dækning fra 65-69 år

Erstatning udgør af forsikringssummen:

Alder/år

% der erstattes

64 år

100 %

65 år

80 %

66 år

60 %

67 år

40 %

68 år

20 %

69 år

Bortfald af forsikring

Maksimal forsikringssum
Den maksimal årlige dækning er i 2024 1.444.423 kr.


Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygeforsikring erhverv, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Læs mere om dækningerne her. Hvis du ønsker at tegne Sygeforsikring erhverv til din virksomhed, skal du gøre det via vores bestillingsformular nedenfor.

Bestil forsikringen

Når du bestiller sygeforsikring erhverv, sender vi din bestilling videre til Købstædernes Forsikring, hvorefter du vil modtage police og opkrævning fra Købstædernes Forsikring.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller web@tdlt.dk.

Du modtager en bekræftelse på mail, når vi har modtaget din bestilling.

Anmeld skade

Ved en skade skal du ringe til Købstædernes Forsikring på tlf. 3314 3748.Hvis skaden – ulykke eller sygdom – potentielt kan strække sig ud over 3 uger, er det vigtigt, at du anmelder skaden hurtigst muligt til Købstædernes Forsikring. Derved har de mulighed for at yde rådgivning og vejledning tidligt i forløbet, så I sammen sikrer den rigtige indsats.Enhver skade skal anmeldes senest 1 år efter, at den forsikrede bliver uarbejdsdygtig, for at policen gælder. Hvis den forsikrede først gør krav på at få udbetalt forsikring 1 år efter, at den forsikrede er blevet uarbejdsdygtig, dækker forsikringen ikke.Dokumentation


Når du anmelder en skade, vil du modtage og skal udfylde en skriftlig skadeanmeldelse, der sendes til Købstædernes Forsikring. Det er vigtigt, at du udfylder skadeanmeldelsen så omhyggeligt som muligt og forklarer, hvad der er sket.

Sammen med skadeanmeldelsen skal du sende følgende til Købstædernes Forsikring:

      • Underskrevet samtykkeerklæring
      • Lægeerklæring udfyldt af egen læge
      • Dokumentation for, at retten til sygedagpenge er opfyldt.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.