Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Om os

Strategiske områder 2020 – 2023

    1. Vi vil gøre det attraktivt, at være en del af tandlægefællesskabet – Tandlægeforeningen og TandlægeTryghed.

    2. Vi vil sikre en troværdig og fleksibel organisation.

    3. Vi vil sikre økonomisk soliditet i forhold til en realistisk risikovurdering.

    4. Vi vil forberede os aktivt på fremtidige scenarier – muligheder, udfordringer og risici.

    5. Vi vil sikre optimal produktportefølje & markedsføring i et konkurrencepræget marked. 

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.