Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygedrifttabsforsikring

Hvad koster forsikringen?

Prisen på forsikringen afhænger af, om policen omfatter en eller flere forsikrede tandlæger, da der gives rabat, hvis forsikringen tegnes for flere tandlæger. 

Derudover afhænger prisen af, om du er medlem af TandlægeTrygheds dagpengeordning. Der er højere præmie for tandlæger, der ikke er tilmeldt TandlægeTryghed dagpengeordning, da Gjensidiges erstatningsudgift stiger betydeligt for tandlæger, der ikke har ret til disse dagpenge. 

Tandplejere betaler samme præmie som tandlæger, der ikke er tilmeldt TandlægeTrygheds dagpengeordning.

Præmien justeres efter konstateret omsætning én gang årligt.

Udgiften til forsikringen er en fradragsberettiget klinikomkostning.

Hvordan beregnes virksomhedens omsætning?
Virksomhedens omsætning svarer til virksomhedens samlede omsætning for alle medforsikrede på policen, med fradrag af teknik- og materiale udgift.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygedriftstabsforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også bestille et tilbud på sygedriftstabsforsikringen via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Hvis du ønsker at tegne en sygedriftstabsforsikring, kan du bestille et tilbud ved at udfylde tilbudsformularen nedenfor.

For at tegne en sygedriftstabsforsikring skal du udfylde og underskrive en begæring, en helbredserklæring, der skal udfyldes af den forsikrede og en helbredsattest, der skal udfyldes af den forsikredes læge. Papirerne vil blive sendt til dig sammen med tilbuddet.

Anmeld skade

Er der sket en skade, kan du anmelde den til Codan Forsikring på tlf. 3355 3852 eller hos TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080. Skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan.

Frist for anmeldelse af skade Fristen for anmeldelse til Codan er 1 år efter det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med de omstændigheder, som ligger til grund for dit forsikringskrav. Sker anmeldelsen efter 1 år, dækker forsikringen ikke den tid der går forud for tidspunktet for din anmeldelse.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.