Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygedrifttabsforsikring

Udbetaling

Hvordan opgøres erstatningen?
Beløbet for erstatningen er forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning og den konstaterede omsætning. Udgangspunktet for erstatningsberegningen er altid virksomhedens og ikke den syges omsætning. Hvis flere personer er registreret under samme CVR-nr., er det nødvendigt, at de personer, der skal forsikres, er omfattet af den samme police.

Begrænsning af tab
Erstatningen for de omkostninger, der eventuelt bliver afholdt for at begrænse driftstabet, bliver lagt oven i erstatningen for tabt omsætning.

Sparede omkostninger
Besparelser fra omkostninger til teknik og materialer, og ydelser som fx dagpenge, herunder ydelser fra TandlægeTrygheds dagpengeordning, bliver trukket fra i erstatningen.

Udbetaling
Udbetalingen fra ordningen laves ud fra en konkret erstatningsopgørelse lavet af forsikringstagers revisor. Du har mulighed for at få flere aconto udbetalinger, alt afhængig af sygeperiodens længde, og som er baseret på en foreløbig erstatningsopgørelse.

Grønland og Færøerne
For praktiserende tandlæger i Grønland eller på Færøerne gælder følgende:

Hvis der i forbindelse med skade ikke udbetales offentlige sygedagpenge af mindst samme beløb, som ville være udbetalt for praktiserende tandlæger i Danmark, vil der i erstatningsopgørelsen blive foretaget fradrag i erstatningen, svarende til det beløb der kunne være modtaget, hvis tandlægen havde praktiseret i Danmark.

Erstatningsopgørelser skal fremsendes på dansk, og evt. spørgsmål til regnskaber og dokumenter, der ikke er på dansk, besvares af Gjensidige uden udgift.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygedriftstabsforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også bestille et tilbud på sygedriftstabsforsikringen via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Hvis du ønsker at tegne en sygedriftstabsforsikring, kan du bestille et tilbud ved at udfylde tilbudsformularen nedenfor.

For at tegne en sygedriftstabsforsikring skal du udfylde og underskrive en begæring, en helbredserklæring, der skal udfyldes af den forsikrede og en helbredsattest, der skal udfyldes af den forsikredes læge. Papirerne vil blive sendt til dig sammen med tilbuddet.

Anmeld skade

Er der sket en skade, kan du anmelde den til Codan Forsikring på tlf. 3355 3852 eller hos TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080. Skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan.

Frist for anmeldelse af skade Fristen for anmeldelse til Codan er 1 år efter det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med de omstændigheder, som ligger til grund for dit forsikringskrav. Sker anmeldelsen efter 1 år, dækker forsikringen ikke den tid der går forud for tidspunktet for din anmeldelse.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.