Dagpenge

Privat

Erhverv

Klinikejer

Ansat tandlæge

Støttefonden

Sygedrifttabsforsikring

Sådan dækker forsikringen

Hvordan dækker forsikringen?
Med en sygedriftstabsforsikring sikrer du klinikken mod tab af omsætning, hvis en eller flere forsikrede tandlæger eller tandplejer bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig som følge af en sygdom eller et ulykkestilfælde.

Erstatningsperioden begynder, hvis den forsikrede er uarbejdsdygtig i mere end 3 sammenhængende uger og dækker højest i op til 49 uger.

Karensperiode
Tabet ved de første 3 ugers uarbejdsdygtighed er ikke dækket af forsikringen. Hvis den forsikrede efter raskmelding på et senere tidspunkt bliver sygemeldt igen på grund af samme lidelse, gælder karensperioden på 3 uger ikke, hvis tilbagefaldet sker inden for 3 måneder efter raskmeldingen. Erstatningsperioden kan dog højest være 49 uger for samme lidelse i hele forsikringens løbetid.

Dækker ekstraomkostninger
Hvis det er muligt for klinikken at reducere eller helt undgå nedgang i omsætningen, ved fx at ansætte en vikar eller ved ekstra indsats fra andre kolleger, dækker forsikringen de dokumenterede ekstraomkostninger, som klinikken har ved at opretholde omsætningen i den pågældende periode.

Læs mere om, hvordan erstatningen gøres op her.

Maksimal forsikringssum
Sygedriftstabsforsikringen kan maksimalt tegnes med en forsikringssum på 5.000.000 kr. for den enkelte forsikrede.

Viser det sig i en skadessituation, at en forsikret har en forventet omsætning, der over en 12 måneders periode forventes at overstige 5.000.000 kr., fastsættes erstatningen forholdsmæssigt mellem den forventede omsætning i denne periode og 5.000.000 kr.

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Sygedriftstabsforsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 eller på web@tdlt.dk.

Du kan også bestille et tilbud på sygedriftstabsforsikringen via formularen nedenfor. 

Få et tilbud på forsikringen

Hvis du ønsker at tegne en sygedriftstabsforsikring, kan du bestille et tilbud ved at udfylde tilbudsformularen nedenfor.

For at tegne en sygedriftstabsforsikring skal du udfylde og underskrive en begæring, en helbredserklæring, der skal udfyldes af den forsikrede og en helbredsattest, der skal udfyldes af den forsikredes læge. Papirerne vil blive sendt til dig sammen med tilbuddet.

Anmeld skade

Er der sket en skade, kan du anmelde den til Codan Forsikring på tlf. 3355 3852 eller hos TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080. Skader skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan.

Frist for anmeldelse af skade Fristen for anmeldelse til Codan er 1 år efter det tidspunkt, hvor du bliver bekendt med de omstændigheder, som ligger til grund for dit forsikringskrav. Sker anmeldelsen efter 1 år, dækker forsikringen ikke den tid der går forud for tidspunktet for din anmeldelse.

Downloads | Links

Her finder du relevante downloads og links:

Hvis du ikke fandt hvad du søgte, kan du finde flere svar samlet under FAQ.

Er du i tvivl eller mangler svar på dine spørgsmål? Kontakt os på tlf. 3946 0080.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet. TandlægeTryghed har en aftale med forsikringsselskabet med salg af forsikringen til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed et administrationsbidrag fra forsikringsselskabet. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet. TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.